11.5.2018 10.00

Kansainvälistä yhteistyötä ja malliesimerkkejä Global Eco - hankkeessa

18.-19.9.2018 tulossa kansainvälinen työpaja ja tutustuminen Pohjois-Satakunnan kiertotalouden ja kestävän kehityksen parhaisiin käytäntöihin. Ilmoittaudu mallikohteeksi!

Kansainvälisessä Leader-yhteistyöhankkeessa - Global Eco -  monistetaan bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien kansainvälisten partnerien välillä ja siten edistetään kestävän liiketoiminnan syntyä maaseutualueilla. Pohjois-Satakunnan osalta tavoitteena on nostaa alueen imagoa vihreän talouden eko-innovatiivisena alueena (työnimi BIOREGION), jossa edistetään alueen toimijoiden omista lähtökohdista syntyviä aloitteita, omavaraisuutta ja vihreitä ratkaisuja, kuten lähellä tuotettua energiaa, lähiruokaa ja materiaalien alueellista kiertoa.

Hankkeen projektipäällikkö Tuula Raukola kartoittaa parhaillaan bio- ja kiertotalouden malliesimerkkejä Pohjois-Satakunnassa. Konkreettisten esimerkkien kautta tuodaan esille uusia mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen painottuen erityisesti kestävään kehitykseen. Ensimmäisinä kohteina on tunnistettu Honkajoki Oy ja Kirkkokallion akroekologinen puisto sekä karvialainen Konto Oy. 

Tavoitteena on tuoda Pohjois-Satakunnan malliesimerkkejä kansainväliseen tietoisuuteen. Hankkeessa on Suomen lisäksi mukana Leader-toimijoita Italiasta, Latviasta, Portugalista ja Virosta. Partnerit muodostavat vihreän talouden ja eko-innovaatioiden jakamisverkoston ja parhaat käytännöt pääsevät mukaan kansainväliseen hankejulkaisuun. 

Lisätietoja:
Tuula Raukola
Asiantuntija, kiertotalous
Prizztech Oy
Puh. 044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi

recycle


Palaa otsikoihin