26.4.2018

Leader-rahoitusta haetaan nyt ahkerasti: "Nousukausi on alkanut"

Leader-rahoitusta haetaan nyt kiivaaseen tahtiin Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. Alkanut nousukausi on aktivoinut yritykset investointitukien hakuun ja yhdistyspuolellakin on vilkasta. Huhtikuussa päättynyt pikkuhankkeille tarkoitettu teemahankehakukin poiki yli 20 hakemusta.

Leader-toimistossa iloitaan, että Leaderin mahdollisuudet tunnetaan ja oman hyvinvoinnin eteen tehdään seudulla työtä. 

Leader Pohjois-Satakunnalla oli keväällä auki kaksi teemahankehakua, joiden kautta yhdistykset saattoivat hakea rahoitusta pienille ideoille, joilla kehittävät toimintaansa. Hakuaika päättyi 8. huhtikuuta. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli investointiteemahankkeeseen 16 kappaletta ja kehittämishankkeeseenkin 5 kappaletta. Leader Pohjois-Satakunnan hallitus hyväksyi kaikki hakemukset kokouksessa 25.4., osan pienin muutoksin.

Ilahduttavaa on, että iso joukko hakijoista oli uusia eli yhdistyksiä, jotka eivät aikaisemmin ole hyödyntäneet Leader-tukia.

– Hakemuksia tuli melkein kaikkien 10 kuntamme alueelta. Mukavaa on, että erityisesti Siikaisissa on nyt aktivoiduttu, sanoo Leena Saloniemi Leader Pohjois-Satakunnasta.

– Investoinnit liittyvät paljon kylätaloihin ja harrastusmahdollisuuksiin, mutta myös geoparkiin liittyviä investointeja on selkeästi meneillään. Hakemuksia tuli esimerkiksi luontopolkujen esteettömyyden lisäämiseen. Selkeästi myös yhdistykset ajattelevat asioita tulevan geoparkin kannalta. Kehittämishankkeet liittyvät muun muassa paikallistarinoiden keräämiseen ja tiedotukseen, hän jatkaa.  

Myös loppuvuodesta 2016 startannut Nuoriso-Leader-tuki on löydetty nuorten keskuudessa. Yhteensä rahoitusta on haettu jo 40 nuorten omaan projektiin. Nuoriso-Leaderissä on käytössä hakujaksot. Vuoden 2018 ensimmäinen hakujakso poiki 12 hakemusta. Seuraava haku päättyy kesäkuun lopussa.

Kaiken kaikkiaan hakemusmäärät ja yhteydenotot Leader-toimistoon ovat suorastaan ryöpsähtäneet. Alkuvuoden 2018 aikana on jo saatu yli puolet siitä hakemusmäärästä, joka vastaanotettiin vuonna 2017. Leader-tukien haku on jatkuva.

– Puhelimeen vastaillaan tiuhaan tahtiin. Ihmiset ovat tosissaan aktivoituneet. Normaalisti hakemuksia tulee vuodessa noin 50, nyt ollaan jo 75 hakemuksen vauhdissa. Se on valtava lisäys, Saloniemi sanoo.

Yritystukihakemuksia tulee erityisesti metalli- ja matkailualoilta, jotka muutenkin ovat seudulla vahvat.

– Yritykset investoivat, nousukausi on selvästi alkanut. Monella on laajenemissuunnitelmia, hankitaan uusia koneita, jotta saadaan samalla palkattua lisää väkeä. Työvoimapulaa on huomattavissa alueellamme.

Saloniemi sanoo, että yhdistysten hankkeet taas ovat vahvasti liitännäisiä kokoontumispaikkoihin.

Esimerkiksi tarinallistaminen on yksi selkeä juttu, johon liittyviä hankkeita on haettu viime aikoina. Geopark-valmistelu näkyy myös tässä.

– Leader koetaan tärkeäksi mahdollisuudeksi lisätä hyvinvointia maaseutualueilla. Työ tehdään paikallisten toimijoiden keskuudessa, joten olemme todella iloisia, että ihmiset ovat innostuneet kehittämään kotiseutuaan hankerahoituksen turvin, Saloniemi painottaa.

Aktiivisuudesta huolimatta rahaa on edelleen tarjolla myös uusille yhdistysten ja yritysten hankkeille.

Leader Pohjois-Satakunta piti kevätkokouksensa 25.4.2018 Karvian Sampolassa. Aktiivista hakuintoa esiteltiin myös jäsenistölle.

– Leaderissä me rahoitamme, aktivoimme ja neuvomme.  Lisäksi tavoitteemme on kehittää koko aluetta. Yhteistyötä tässä tehdään useiden tahojen kanssa, muistutti Leader Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto.


Lisätietoja rahoituksesta sekä hankehakijoista antavat:

Leena Saloniemi, hankeneuvoja
leena.saloniemi(at)kankaanpaa.fi / 040 6838 852

Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja
juha.vanhapaasto(at)kankaanpaa.fi / 050 589 6269

Sampola_Kevätkokous_LeaderPohjois-Satakunta
Leader Pohjois-Satakunnan eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kevätkokouksen aluksi kuultiin Kirsti Vuoren puheenvuoro geopark-valmistelusta.


LAUHANVUORI–HÄMEENKANGAS GEOPARK -VALMISTELU ETENEE

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alue kattaa kymmenen kuntaa Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella. Geopark-valmistelutyö aloitettiin vuonna 2013, kun Metsähallituksessa tehtiin alueen luontomatkailusuunnitelma. Tavoitteena on jättää hakemus UNESCO Global Geopark -statuksesta marraskuussa 2018. Geoparkin teemana on suo.

Valmisteluhanketta hallinnoi Kankaanpään kaupunki. Tavoitteena on statuksen myötä mm. 25 % lisäys alueen matkailijamääriin sekä samalla uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen geoparkin ympärille.

Leader Pohjois-Satakunta on vahvasti mukana Geopark-valmistelussa yhdessä Etelä-Pohjanmaan puolella toimivan rajanaapurin Leader Suupohjan kanssa. Yhteisenä alueiden välisenä hankkeena toteutetaan mm. Lauhanvuori Geopark matkailupalveluiden kehittäminen -hanketta.  Tuettu on muitakin valmistelua tukevia kehittämishankkeita sekä infraa retkeilyrakenteiden muodossa.

Molempia Leader-alueita ja niiden toimijoita hyödyttää, kun kehittämisessä tehdään ylimaakunnallista yhteistyötä.

 


Palaa otsikoihin