31.5.2018

”Meneillään koko Leaderin historian vilkkain alkuvuosi”

Satakunnan alueen Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat julkaisseet historian ensimmäisen yhteisen rahoituskatsauksen. Tammi-huhtikuussa 2018 Leader Pohjois-Satakunnan alueella on myönnetty rahoitusta yhteensä 18 hankkeelle.

Hanketukipäätöksen sai tammi-huhtikuussa 10 Leader Pohjois-Satakunnan puoltamaa yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Leader-tuen osuus on noin 435 000 euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset yli 738 000 euroa.

Yritystukipäätöksiä tehtiin kahdeksan. Tuen osuus hankkeissa on noin 69 750 euroa ja kokonaiskustannukset yli 294 788 euroa. 

Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.

Leader Pohjois-Satakunnan hallitus on puoltanut useampia hankkeita, etenkin yritystukien hakeminen on lisääntynyt selvästi viime vuodesta.

– Kaiken kaikkiaan meneillään on ehkä koko Leaderin historian vilkkain alkuvuosi, sanoo Leader Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto.

Vuonna 2017 Leader Pohjois-Satakunnan alueen yrityksistä myönteisen tukipäätöksen sai 13 yritystä ja 30 yhteisöjen hanketta.

Yhteensä viiden Satakunnan alueella toimivan Leader-ryhmän* kautta rahoitettiin tammi-huhtikuussa 31 yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Näille myönnettiin tukea yhteensä noin 1,48 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 2,35 miljoonaa euroa. Lisäksi Leader-tukea myönnettiin 16 mikroyrityksen investointeihin ja kehittämistoimiin. Tukea myönnettiin yhteensä noin 182 000 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli 728 000 euroa.

*Satakunnan alueella toimivat Leader Joutsenten reitti, Leader Karhuseutu, Leader Pyhäjärviseutu, Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Ravakka.

Lisätietoja ja liitteet rahoituista hankkeista tammi-huhtikuussa 2018:
Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus (maaseutuohjelma)

Esimerkkejä 1-4/2018 päätöksen saaneista hankkeista:

Älyvaloa ja elinvoimaa Honkajoelle

Lions Club Honkajoki aktivoi kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan ja samalla edistää kunnan elinvoimaisuutta yhdistyksien ja yksittäisten kuntalaisten välisellä yhteistyöllä. Ajatuksena on luoda pysyvä toimintamalli, missä kuntalaiset yhdessä pitävät huolta liikuntapaikoistaan sekä eri-ikäisten ihmisten liikunnallisuuden lisäämisestä. Lisätietoja: Hannu Uusihonko hannu.uusihonko(at)foodpark.fi / 0405451215

METSÄPALVELU KIVIRANTA tmi

Pomarkkulainen yrittäjä hankkii metsurivarusteita erikoishakkuita varten. Yritys tekee energiapuun korjuuta metsänhoitotöiden yhteydessä ja tarvitsee kalustoa vaikeamaastoisten hakkuiden toteuttamiseen. Lisätietoja: Yhteystiedot kysyttäessä Leader-ryhmästä.

Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella

Hankkeen avulla viedään lähiruoka- ja maaseutumatkailualan yrittäjien ammattitaitoa eteenpäin kahden Leader-toimintaryhmän alueella (Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Suupohja). Hankkeen yhteistyökumppanit ovat: Sommenbygd-Vätterstrand (Ruotsi) ja Associazione di Promozione Sociale Insieme si puo’ (Italia).  Tavoitteena on lisätä alueiden lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten- kuin ulkomaalaisten asiakkaiden keskuudessa. Lisätietoa: Krista Antila, 050 520 6396 / krista.antila(@)kankaanpaa.fi


Palaa otsikoihin