15.3.2018

Nyt on tilaisuus yhdistyksillä unelmien toteuttamiseen - teemahankehaku 8.4. asti

Leader Pohjois-Satakunnalla on meneillään kaksi teemahankehakua, joiden kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pienille ideoille, joilla kehittävät toimintaansa. Tukimäärä on 500 eurosta ylöspäin. Hakuaika päättyy 8. huhtikuuta.

– Molempien teemahankkeiden kantava ajatus aktivoida, kehittää ja luoda uusia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, joilla lisätään osallisuutta sekä parannetaan alueemme asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia, sanoo Leader Pohjois-Satakunnan hankeneuvoja Leena Saloniemi.

 – Samalla lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa asuinpaikkana ja myös lähimatkailukohteena.

Teemahankehakuja on kaksi, joista toinen on tarkoitettu investoinneille ja toinen kehittämiseen.

Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksi -teemahankkeesta voi hakea rahoitusta investointeihin, joilla esimerkiksi kunnostetaan tai rakennetaan uusia liikunta-, harrastus- ja leikkipaikkoja tai hankitaan urheilu-, peli-, teatteri- tai muita harrastusvälineitä.

– Mielikuvitus on rajana. Teemahankkeella voidaan toteuttaa muun muassa paikallishistoriaa ja -tarinoita hyödyntäen luonto- ja kulttuuripolkuja ja kehittää vakiintuneita tapahtumia. Yhdistys voi keskittyä myös parantamaan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä omassa toiminnassaan.  

Osaamista kotiseudun parhaaksi -teemahanke pyrkii yhdistysten osaamisen lisäämiseen. Rahoituksella voidaan mm. suunnitella ja toteuttaa uusia harrastusryhmiä, työpajoja, yhteisöllisiä projekteja ja koulutuksia. Toimenpiteinä voidaan myös suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisia esitteitä, verkkosivuja ja sähköisiä materiaaleja, joilla kootaan tietoa alueen palveluista, reiteistä, yrityksistä tai vaikka paikallishistoriasta.

– Lisääntynyt osaaminen voi näkyä esimerkiksi ohjaajien määrän ja tietotaidon lisääntymisen kautta tapahtuvana uutena kerho- ja tapahtumatoimintana. Tavoitteena on eritoten lisätä eri kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden yhteistyötä sekä luoda ja levittää uusia toimintamalleja. Teemahankkeilla haluamme tuoda hankemaailmaa tutuksi yhteisöille ja aktivoida erityisesti nuoria. Idean kanssa kannattaa ottaa meihin rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme, Saloniemi korostaa.


Teemahankkeet pähkinänkuoressa:

  • tukiprosentti 50 %/70% kokonaiskustannuksista
  • min. tuki on 500 euroa
  • omarahoitusosuutta on mahdollista korvata talkootyöllä
  • toimenpiteiden toteutusaika on 1.6.2018–31.5.2019. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa.
  • hakijan tulee olla yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys tai yhteisö, jonka toiminta kohdistuu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelle.

 

Lisätietoja ja hakuohjeet: 

Investoinnit www.aktiivinen.fi/ideoistatoiminnaksi 
Osaamisen kehittäminen www.aktiivinen.fi/uuttaosaamista


Kysy lisää: 
Leena Saloniemi
hankeneuvoja
040 6838 852
leena.saloniemi(at)kankaanpaa.fiPalaa otsikoihin