20.12.2017

Vuonna 2018 tähtäimessä Geopark

Leader Pohjois-Satakunnan alueen yhdeksi vetonaulaksi havitellaan omaa Geoparkia, kolmatta koko Suomessa. Kolmen maakunnan alueelle ulottuvan Lauhanvuori–Hämeenkangas -luontomatkailualueen Geopark-valmistelu etenee parhaillaan useiden hankkeiden voimin kohti UNESCO Global Geopark -statuksen hakua.

Valmistelutyö aloitettiin vuonna 2013, kun Metsähallituksessa tehtiin alueen luontomatkailusuunnitelma. Tavoitteena on jättää hakemus marraskuussa 2018. Mallina työssä toimii tällä hetkellä Suomen ainoa Rokua Geopark sekä juuri hakemuksensa jättänyt Saimaa Geopark.

Geopark_Lauhanvuori
Lauhanvuoren näkötornista avautuvat upeat maisemat.Ensi vuonna edessä on iso urakka. Mikään läpihuutojuttu statuksen saaminen kun ei ole. UNESCO on ollut vastuussa Geoparkeista vasta vähän aikaa, sillä niitä koskeva ohjelma hyväksyttiin UNESCOssa loppuvuonna 2015. Sen myötä kriteerit ovat tiukentuneet ja hakuprosessi pidentynyt puolella vuodella. Status on yhä vaikeampi saada: viime keväänä 16:sta hakijasta kahdeksan sai statuksen. Kokonaisuus vaatii monipuolista ja syvällistä kehittämistä muun muassa geosuojelun, kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen aloilla.

Geopark toimii yhteistyön magneettina

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alue kattaa kymmenen kuntaa Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella. Tavoitteena on, että Geoparkin myötä matkailijamäärä kasvaa 25 prosentilla.

Valmistelu on kunta- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Vaikka seutukunnilla on hyvin erilaiset kulttuuritaustat, on geologiasta ja Geoparkista löytynyt yhdistävä tekijä.

– Geopark-pääteema suo, ja sen taustalla oleva geologinen historia yhdistää meitä. Geoparkiin liittyvät kehittymismahdollisuudet on tunnistettu ja omaksuttu hyvin koko alueella. Kunnat ovat sitoutuneet kehittämiseen osallistuen siihen rahallisesti sekä aktiivisina toimijoina. Yritykset ja yhdistykset tuotteistavat palvelujaan innolla, hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson kertoo.

Geopark_Kauhaneva
Jokaisella maailman Geoparkilla on oma uniikki teemansa. Meillä se on suo.Myös alueen koulut ovat ottaneet vastuuta Geopark-ympäristökasvatuksen kehittämisestä. Tämän tiimoilta uusi kansainvälinen Leader-hanke on jo partnerineuvotteluja myöten pitkälle suunniteltu. Uusia hankkeita on syntynyt ympäristökasvatuksen lisäksi erityisesti matkailupalvelujen kehittämiseen sekä GeoFoodin eli ruokatuotannon ja -palvelujen pariin. Myös joitakin yritysryhmähankkeita on viriämässä. Toimijat ovat oppineet tietämään ja tuntemaan toisiaan yli maakunta- ja kuntarajojen, ja sitä kautta yhteistyö on selkeästi lisääntynyt hankkeiden myötä.

Hankkeissa kehitetään sekä geokohteiden retkeilyinfraa että tietosisältöjä ja palveluja matkailijoille ja paikallisille asukkaille. Vaikutuksen voi jo huomata. Esimerkiksi Lauhanvuoren ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistojen kävijämäärät ovat lisääntyneet huomattavasti Geopark-valmisteluprosessin aikana. Kauhanevalla jopa 60 prosenttia, kun kohteet ovat olleet mediassa enemmän esillä ja palvelurakenteita tullut lisää.

Geopark_Spitaalijärvelle
Leader-rahoituksen avulla on parannettu erityisesti rakenteita ja infraa tulevan Geoparkin tärkeimmissä retkikohteissa.

Tietoa alueen geologiasta, luonnosta ja kulttuurihistoriasta hankitaan erilaisten maastossa tehtävien inventointien perusteella. Tietoa jalostetaan sekä matkailun että ympäristökasvatuksen käyttöön.

Yhtenä kohderyhmänä ovat paikalliset asukkaat, joiden arvostusta omaa ympäristö kohtaa pyritään lisäämään. Ei välttämättä ole osattu ajatella, miten viehättävinä kotisuot, -harjut tai kivijadat matkailijalle näyttäytyvät, tai miten arvokkaita ne geologisen historian kautta ovatkaan.

Yhteinen kanava ja mobiiliopas alueesta tavoitteena

Uusin hanke Geoparkin ympärillä kohdistuu matkailupalvelujen kehittämiseen. Leader Suupohjan hallinnoimassa ylimaakunnallisessa hankkeessa tavoitteena on saada koko alueen matkailu-, palvelu- ja tapahtumatarjonta esille yhteen kanavaan. Hanke linkittyy Geopark-alueen mobiilioppaan toteutukseen: oppaasta on tarkoitus päästä jatkossa myös ostamaan palveluja, tuotteita ja tapahtumalippuja.

Geopark_Spitaalijärven_keittokatos
Lauhanvuoren Spitaalijärvelle valmistui uusi keittokatos kesällä 2017.Geopark-tuotteiden etsintä on osoittanut, että alueella on paljon erittäin laadukasta paikallisista raaka-aineista ja kulttuurista ammentavaa suunnittelu- ja tuotanto-osaamista sekä designia. Ei ole epäilystäkään, etteikö kokonaisuus olisi kansainvälisesti kiinnostava. Haasteena on, miten se saadaan näkyviin ja helposti ostettavaan muotoon myös alueen sisällä, ja että matkailijavirtaa saadaan lisättyä niin paljon, että tuotteita ja palveluja kannattaa pitää saatavilla.

Pyrkimys on rakentaa kaikkiin alueen kuntiin infopisteet, joista voisi myös ostaa paikallisia tuotteita sekä niihin perustuvia Geopark-logotuotteita. Sillä tavalla saadaan lisättyä myös Geoparkin näkyvyyttä, joka on yksi keskeisimmistä Geopark-kriteereistä. Maastoon ja teiden varsille tarvitaan lisäksi runsaasti Geopark-opasteita. Kävijälle on oltava kaikin tavoin selvää, että hän vierailee Geopark-alueella.

Geopark_Jämi_keittokatos
Matkailuinfraa on Leader-tuella kehitetty myös Jämillä.
Geopark tarvitsee ympärilleen tarinoita ja tuotteita viestin leviämiseksi

Tiedottaminen ja viestintä ovat osoittautuneet tärkeimmäksi ja haastavimmaksi kokonaisuudeksi: miten saadaan kaikki alueen toimijat ajan tasalle Geoparkia, geo- ja luontokohteita sekä heitä itseään koskevista asioista. Samalla on tärkeää saada tieto Geoparkin suuntaan kaikesta, mitä alueella tapahtuu ja mistä voisi olla apua niin hakuprosessissa kuin Geoparkin toiminnassakin.

Geopark_Terttu_Hermansson
Terttu Hermansson (oik.) toivoo yhteydenottoja alueen toimijoilta.– Tarvitaan kärsivällisyyttä ja luottamusta siihen, että ennen pitkää tieto leviää joka kolkkaan ja joka kolkasta. Henkilökohtaiset kontaktit ja tapaamiset niin kunnissa kuin yrittäjienkin luona ovat olleet todella antoisia. Erilaisia infotilaisuuksia, retkiä, luentoja ja muuta paikan päällä tapahtuvaa tiedottamista jatketaan tulevaisuudessakin niin paljon kuin mahdollista, ja apuna ovat Facebook-sivut, tuleva mobiiliopas ja median hyödyntäminen kaikessa kirjossaan. Myös meihin otetaan paljon yhteyttä, mikä on tehokas tapa saada täsmätietoa ja asiansa kuuluville. Meille on tulossa lisäresursseja tiedon jakamiseen alueella, ja myös kumppanihankkeissa tehdään hienoa työtä, jotta alueen tietämys saadaan näkyviin, Terttu Hermansson kiteyttää.

Ensi vuotta innolla odottaen ja hyvää joulua toivottaen,
Leader Pohjois-Satakunnan tiimi 

ps. Lisää kuvia ja tietoa etenemisestä Facebookissa Lauhanvuori  Region Geopark-projekti -sivulla!

Geopark_luonnonmoniuotoisuus

Geopark_Kauhanevalla


Palaa otsikoihin