13.12.2017

Vuonna 2018 tarjolla yli 900 000 euroa yritysten ja yhteisöjen Leader-hankkeisiin

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry eli Leader Pohjois-Satakunta piti syyskokouksen 12.12.2017 Kankaanpään Veneskoskella, Veneskosken kylätalolla. Hallitus sai uusia jäseniä.

Kokouksen alustukseksi paikalle oli kutsuttu Kankaanpään kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Johanna Luotolinna, joka piti kuulijoille alustuksen aiheesta ”Hyvin viestivä kunta”. Hänen esityksensä oli samoilla linjoilla kuin mitä on Leader Pohjois-Satakunnankin visio onnistuvasta viestinnästä: jokainen on viestijä. Viestintä on monisuuntaista vuorovaikutusta. Reagoidaan nopeasti, joka päivä vuoden ympäri tuoden esille alueemme vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia.

Leader Pohjois-Satakunnan hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta toimineelle karvialaiselle Marjo Yliluomalle kokous oli viimeinen, sillä hänelle tuli täyteen sääntöjen mukaiset hallitustyöskentelyn toimintavuodet. Vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessaan to 18.1. hallitus valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Uusina hallitukseen valittiin Kaija Kangas Karviasta varsinaiseksi jäseneksi ja Elisa Vahosalmi Parkanosta varajäseneksi. Molemmat tulevat hallitukseen julkisen tahon edustajiksi.

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Esa Kivioja Honkajoelta, Mikko Lahdentausta Kihniöstä, Aimo Ihanamäki Jämijärveltä, Seija Vuorela Siikaisista, Tero Lehtonen Pomarkusta, Veli-Jukka Johansson Porista (Lavia), Anne Vastamäki-Ahola Merikarvialta, Jarkko Piilola Parkanosta, Maria Käkelä Ikaalisista ja varajäseninä Tuula Raukola Kankaanpäästä sekä Kimmo Mattila Ikaalisista.

Jaossa 900 000 euroa hankkeille vuonna 2018

Vuonna 2018 paikalliseen kehittämiseen on varattu merkittävä summa Leader-rahaa.  Noin 900 000 euroa jaetaan Kohti kestävää kasvua -strategian mukaisesti hanke- ja yritystukiin Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. 

Kohti kestävää kasvua strategia (2014–2020) on toteutunut suunnitellusti. Leader Pohjois-Satakunta on rahoittanut hankkeita, jotka ovat mm. luoneet alueelle uusia työpaikkoja ja parantaneet yritysten toimintamahdollisuuksia. Yhdistykset ovat Leader-tuella kunnostaneet ja rakentaneet kymmeniä kylätaloja, uimarantoja, luontopolkuja, leikkikenttiä ja frisbeegolfratoja. 
Leader-rahoitus aktivoi toimijoita omaehtoiseen toimintaan, ja talkootöitä Leader Pohjois-Satakunnan rahoittamissa hankkeissa on tehty vuosina 2014–2017 yli 20 000 tuntia. Kiitos aktiivisesta ja eteenpäin vievästä toiminnasta kuuluu alueen aktiivisille toimijoille, hallituksellemme ja tietenkin neljän hengen työntekijäjoukollemme.

Vuonna 2018 toiminnan keskiössä on Geopark

Geopark-statuksen hakeminen alueemme kauniiden ja kiinnostavien luontokohteiden ympärille on ajankohtaista vuonna 2018. Geopark Lauhanvuori Region ulottuu kolmen maakunnan alueelle; Etelä-Pohjanmaalle, Satakuntaa ja Pirkanmaalle. Statuksen toivotaan tuovan alueelle lisäarvoa mm. mahdollistamalla uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä, houkuttelevan lisää matkailijoita, kehittävän ympäristökasvatusta sekä tuoden tunnettavuutta. Geopark Lauhanvuori Regionin teemana on suo. 

Myös tässä työssä Leader Pohjois-Satakunta on vahvasti mukana. Yhteisenä alueiden välisenä hankkeena toteutamme Leader Suupohjan hallinnoimana vuonna 2018 hanketta ”Lauhanvuori Geopark matkailupalveluiden kehittäminen”. Hankkeen tavoitteena on ensin kartoittaa alueen toimijat ja seuraavassa vaiheessa sitouttaa sekä tiivistää alueen (Pohjois-Satakunta ja Suupohja) matkailutoimijoiden yhteistyötä, kehittää osaamista, nostaa palveluiden laatutasoa, edistää markkinointia ja viestintää, luoda uusia toimivia ja kiinnostavia matkailutuotteita ja -palveluita, jotta alueen kilpailukyky paranee. Yhtenä suurena tavoitteena on myös saada aikaan yhteisen digitaalisen tilausjärjestelmän käyttöönotto (esim. www.johku.fi). Hankesuunnittelijana toimii Kirsti Vuori, jonka tavoittaa: kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi, 040 861 5175.

Leader Pohjois-Satakunnalle myönnettiin myös jatkomandaatti Eurooppatiedotuspisteeksi vuosille 2018–2020. Eurooppatiedotus eli Europe Direct -tiedotuspiste on Euroopan Komission valitsema sekä rahoittama palvelu. Tiedotuspisteen tehtävänä on tuottaa ja välittää tietoa Euroopan Unionin toiminnasta jäsenmaissa. Lisätietoja antaa kv-koordinaattori Krista Antila: krista.antila(at)kankaanpaa.fi, 050 520 6396.


Lisätietoja antaa
Juha Vanhapaasto
toiminnanjohtaja
juha.vanhapaasto(at)kankaanpaa.fi
050 589 6269

geopark_2018_keskiössä_LeaderPohjois-SatakuntaGeopark Lauhanvuori Regionin teemana on suo. Leader Pohjois-Satakunta on tukenut infran kehittämistä. Vuonna 2018 geopark-työhön osallistutaan entistä tiiviimmin.

Palaa otsikoihin