Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Jokainen Leader-ryhmä laatii oman kehittämisstrategiansa ja valitsee toteutettavat hankkeet.

Leader-rahoituksella voidaan tukea esimerkiksi yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.

Leader toiminnalla tähdätään elävään ja elinvoimaiseen maaseutuun.

Leader-periaatteet

Leader Pohjois-Satakunnan toiminta noudattaa Leader-toiminnan perusperiaatteita. Näiden lisäksi toimintaamme kuvaavat tavoitettavuus ja avoimuus sekä henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu.

(1) Alhaalta ylöspäin -periaate
  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

  • Toiminta on avointa kaikille.

(2) Paikallinen kumppanuus
  • Kolmikanta: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö

  • Toiminta ja päätöksenteko ei ole hierarkkista tai kuppikuntaista.

(3) Monialaisuus
  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

(4) Verkostoituminen
  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

(5) Alueperusteisuus
  • Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä.

(6) Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

(7) Innovatiivisuus ja pilottiluonteisuus, uuden luominen
  • Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.