OP-OPINNÄYTEPÖRSSI

OP- Opinnäytepörssi starttasi tammikuussa 2016.  

Leader Pohjois-Satakunta välittää yhteisöjen ja pienyritysten tarpeista lähteviä aiheita opinnäytetöiksi. 

Tarkoitus:

 • Edesauttaa alueen toimijoiden tarpeista lähteviä opinnäytetöitä
  • opinnäytetyö kohdistuu Satapirkan Osuuspankin toimialueelle: Ikaalinen, Parkano ja Karvia.
  • Leader Pohjois-Satakunnan ylläpitämään OP-opinnäytepörssiin työn aiheita voivat tarjota alueen pienyritykset (alle 10 henkilöä työllistävät) ja yleishyödylliset yhteisöt
  • hyväksiluetaan osaksi opintoja

Tavoitteet:

 • Tarjotaan pienyrityksille ja yhteisöille kehittämisväline
 • Lisätään nuorten tietoisuutta maaseudun kehittämistoiminnasta
 • Tehdään seutukuntaa tutuksi
 • Monipuolistetaan alueen toimijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä
 • Edesautetaan opiskelijoiden jäämistä alueelle valmistumisen jälkeen

Toimijat:

 • Leader Pohjois-Satakunta
 • TAMK, TTY ja Tampereen yliopisto

Käytännön toteutus:

 • OP-Opinnäytepörssiä ylläpidetään Leader Pohjois-Satakunnan www-sivuilla: www.aktiivinen.fi
 • Leader Pohjois-Satakunta välittää opinnäytetyöaiheita toimeksiantajilta opiskelijoille
 • Opinnäytetyön ohjaaminen ja hyväksyminen tehdään oppilaitoksen työnä
 • Markkinointi hoidetaan yhteistyössä Leader Pohjois-Satakunnan ja oppilaitosten kanssa

Kustannukset:

 • Leader Pohjois-Satakunta maksaa hyväksytystä opinnäytetyöstä 400 euron palkkion opiskelijan valmistuessa
 • Palkkio on saajalleen normaalia veronalaista tuloa
 • Opinnäytetyön teettäjälle kustannus on 100 euroa, jonka Leader Pohjois-Satakunta laskuttaa työn valmistuttua