Hanketukimuodot

Leader-hankkeen tukimuotoja on monta erilaista. Hanketukimuoto valitaan hankkeen sisällön perusteella. Leader-ryhmät auttavat tukimuodon valinnassa.
  • yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen
  • yleishyödylliseen investointihankkeeseen
  • tiedonvälityshankkeeseen
  • koulutushankkeeseen
  • yhteistyöhankkeeseen

Strategian mukainen on rahoituskelpoinen

Leader-tukea myönnetään kunkin Leader-ryhmän strategian mukaisesti. Strategioissa on määritelty minkälaisia asioita ja toimia Leader-ryhmä rahoittaa.

Tutustu oman alueesi Leader ryhmän strategiaan viimeistään hakuvaiheessa.


Yleishyödyllisyys

Yleishyödyllisyydellä tarkoitetaan sitä, että tuetusta kohteesta tai toiminnasta hyötyy iso joukko ihmisiä.

Esimerkiksi investointi hyödyttää mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja muita toimijoita. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.